jershejea3
高级会员
耶稣基督

机       型:MEIZU 15

版       本:

总签到数:108

谢谢!我的是耶稣基督系快充!
回复 支持 (0) 举报
姨妈侧漏
中级会员

机       型:魅蓝 E3

版       本:7.8.6.18 daily

总签到数:26

我想说我的魅蓝E3充电,发热机身到40度,没有在充电过程中使用手机
  来自于 魅蓝 E3
回复 支持 (0) 举报
lalzl
中级会员

机       型:魅蓝 E3

版       本:6.3.2.1A

总签到数:27

没有用,难道去哪里都要带上原装头和线?
  来自于 魅蓝 E3
回复 支持 (0) 举报
1...11121314
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册